Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 906/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 647/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 962/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu

I OSK 1764/18 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1458/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość warszawską

VIII SA/Wa 52/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 911/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 912/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

VIII SA/Wa 51/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 301/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   5