Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 464/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie trwałego zarządu części nieruchomości