Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

I OSK 1279/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi znak [...]

II SA/Gl 132/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Ke 654/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

I SA/Wa 522/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia ceny nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Wr 415/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

I SA/Wa 801/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia ceny nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 140/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Rz 163/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 857/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

skarg Ministra Skarbu Państwa oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania
1   Następne >   2