Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

I SA/Wa 1818/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1832/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2768/14 - Wyrok NSA z 2015-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1683/14 - Wyrok NSA z 2015-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 321/14 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 501/15 - Wyrok NSA z 2015-10-15

Skargi kasacyjne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Wojewody [...], H. Z., A. K., R. K., A. N., U.N., A.S., A.D., L.D., B. C., Z. C., B.W., M.W., F.P., W. P., G.G., J. G., J. B., U.B., J. P., L. P., J. S., Z.S., K.M., K. S., B. S., J. S., K.S., K.W., M.W., M. C., J.C., S. K., S.K. i Z. Z. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. Z., A. K., R. K., A. N., U.N., A.S., A.D., L.D., B. C., Z. C., B.W., M.W., F.P....

II SA/Kr 439/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 3492/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 766/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   4