Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 3/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VIII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Sz 1337/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości gruntowych

II SA/Wr 906/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

VIII SA/Wa 1141/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1984/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 1985/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 25 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

II SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości

II SA/Wr 268/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

II SA/Gl 481/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na obciążenie nieruchomości
1   Następne >   3