Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 827/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

II SA/Ke 110/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I SA/Wa 809/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3081/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2578/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia mienia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 1363/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1323/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 2435/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 693/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1047/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100