Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 1151/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2034/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 415/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1149/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 485/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 486/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 1203/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8