Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1859/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

Skarga Gminy Miasta G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2127/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

Skarga Gminy S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1697/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 1727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2061/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2455/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 547/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności

I SA/Wa 988/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2402/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   3