Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 523/05 - Wyrok NSA z 2006-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 465/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa

I OSK 524/05 - Wyrok NSA z 2006-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 888/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa