Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3019/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 745/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 808/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie komunalizacji

I SA/Wa 1330/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1881/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przekazania mienia

I SA/Wa 1588/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1882/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przekazania mienia

I SA/Wa 1883/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przekazania mienia

I SA/Wa 1288/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1101/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   8