Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SA/Ke 110/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I SAB/Wa 463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 88/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości

I SA/Wa 1849/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SAB/Wa 89/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

II SAB/Rz 50/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosków

I SAB/Wa 305/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [....] w przedmiocie wniosku o nabycie własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną zobowiązuje Wojewodę [....] do rozpoznania wniosku A.J. w sprawie nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

I SAB/Wa 119/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie gruntu zajętego pod drogę publiczną

I SA/Wa 1026/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 207/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości zobowiązuje Wojewodę [...] do rozpoznania wniosku S. N. dotyczącego stwierdzenia nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w terminie dwóch miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem.
1   Następne >   +2   4