Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3019/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 808/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie komunalizacji

I SA/Wa 1330/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 403/10 - Wyrok NSA z 2011-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1588/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1288/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1101/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1192/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia[...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości oddalono skargę.

I SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1261/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

skarg T. B., K. R. i D. R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   7