Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 10/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

II FSK 2016/09 - Wyrok NSA z 2011-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie łącznego zobowiązanie pieniężnego za 2009 r.

I SAB/Gl 6/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Gl 212/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA/Po 244/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2007

III SA/Po 647/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości

III SA 445/93 - Wyrok NSA z 1993-12-13

Możliwe jest uznanie za część gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, również udziału we współwłasności gruntów rolnych.

I SA/Gl 1228/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bk 414/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r.

I SA/Bk 416/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku leśnego za 2006 r.
1   Następne >   +2   +5   10