Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Gl 6/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bk 414/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r.

I SA/Bk 416/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku leśnego za 2006 r.

I SA/Bk 413/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r.