Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ol 10/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

III SA/Po 647/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe z tytułu nieuiszczonego podatku od nieruchomości

I SA/Bk 416/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku leśnego za 2006 r.

I SA/Lu 343/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego zabudowanej nieruchomości i zobowiązania do ich uiszczenia

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty skarbowej z tytułu sprzedaży nieruchomości

I SA/Lu 1288/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

II FSK 3228/14 - Wyrok NSA z 2016-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych