Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 282/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu podziału nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie.