Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 232/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi E. sp. z o. o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę P. w przedmiocie rozpoznania podania o zmianę ostatecznej decyzji Starosty P. (znak [...]) o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów