Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 67/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1227/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

skarg W. G., B. M. i W. T. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi