Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SAB/Wr 51/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J.S. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Lu 653/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

skarg A. Ł., T. Ł. i K. S. na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości

II SA/Gl 1168/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania