Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 839/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uregulowania własności działki

II SA/Op 45/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II OSK 969/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

II SAB/Rz 8/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niepodejmowaniu czynności przekazania władania nieruchomością

II SA/Lu 283/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji dotyczącej prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II OSK 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej

II SA/Rz 693/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zwrotu nieruchomości należących do zasobu własności Agencji Rolnego Skarbu Państwa

II SA/Wr 225/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w J.G. z dnia [...]r.

II SA/Bd 1328/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

II OSK 913/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi
1   Następne >   +2   +5   +10   58