Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2102/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta M. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OW 130/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. S. i S. S. o ustalenie i wypłatę odszkodowania za działkę

II SAB/Rz 8/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-25

Sprawa ze skargi Z. A. na przewlekłość postępowanie prowadzonego przez Burmistrza w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przekazanie działki

IV SAB/Wa 57/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku