Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1452/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie w przedmiocie dodatku do uposażenia prokuratora prokuratury wojskowej