Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Po 2/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie przejęcia nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa

I OW 175/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Parafii Katolickiej [...] p.w. [...] w Ł. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach z dnia [...].0

I OW 37/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: L.R...

I OW 36/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [....

I OW 105/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Skarbu Państwa

I OW 98/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku J. Z. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnej

II SA/Lu 139/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Lu 729/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie odmowy uznania J. i Z. B. za właścicieli nieruchomości

I OW 39/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo Łosie w Łosiu, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Nowym Sączu o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...

II SA/Lu 729/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie odmowy uznania J. i Z. B. za właścicieli nieruchomości
1   Następne >   2