Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 626/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Bk 904/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa opuszczone gospodarstwo rolne

I SAB/Wa 372/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi B. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OW 96/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozstrzygnięcia wniosku C. H. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 99/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 154/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej położonej we wsi M. p...

II SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   7