Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.K. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach znak: [...] o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości B., powiat G.

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 96/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozstrzygnięcia wniosku C. H. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 99/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 154/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi w przedmiocie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej położonej we wsi M. p...

II SA/Gl 81/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 91/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. S. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego

I OW 107/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Starostwa Powiatowego Nowosądeckiego znak [...] o przejęciu na własność Państwa nieruchomości ziemskich należących do jej ojca T. R., położonych w K.

II SA/Lu 658/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa
1   Następne >   2