Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1846/10 oddalającego skargę Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 196/10 stwierdzającego nieważność postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przed...

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 2572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

I OW 110/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku P. S. o objęcie go pomocą w formie składek ubezpieczeniowych.

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

I SAB/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 740/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania skargi na działanie dyrekcji Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...]

I SA/Wa 1255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

II SA/Lu 781/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności za usługi opiekuńcze

II SA/Lu 454/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi A. C. na pismo SKO w przedmiocie informacji w sprawie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   4