Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 24/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Ke 727/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości