Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 781/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności za usługi opiekuńcze

II SA/Lu 454/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi A. C. na pismo SKO w przedmiocie informacji w sprawie przyznania zasiłku stałego