Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 201/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o st anawi a odrzucić skargę.

I SA/Wa 1684/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I SA/Wa 548/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wezwania do wydania nieruchomości

I SA/Wa 1295/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji

I SA/Wa 1296/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania

I SAB/Wa 232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie nieruchomości spod egzekucji

II SA/Lu 634/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zastosowania wykonywania zastępczego wywozu odpadów z terenu nieruchomości

I OSK 1478/13 - Wyrok NSA z 2013-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1551/11 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie niewykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości

I SA/Wa 1161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uznanie za bezzasadne zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2