Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

II SA/Kr 50/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłaj w przedmiocie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Kłaj pn. 'Osiedle Kłaj'

II SA/Kr 1371/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr Xl/158/2019 Rady Gminy Tarnów w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości