Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Sz 1131/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Gd 59/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości

I OSK 2802/14 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Gd 83/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały , [...] Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały , [...] Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż, kupno i zamianę nieruchomości położonych w mieście

II SA/Ol 1078/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Sz 981/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIX/412/2010 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży działki nr 191/15 położonej w obrębie nr 6 i działki nr 207/24 położonej w obrębie nr 7 miasta Chojna

I OSK 737/10 - Wyrok NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXI/157/2008 dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami

I SA/Wa 1383/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Go 214/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

II SA/Gd 148/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zgody na dzierżawę części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11