Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1645/09 - Wyrok NSA z 2010-09-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zwrotu wniosku

I OSK 1573/09 - Wyrok NSA z 2010-09-21

Skargi kasacyjne J. A. T. i Ministra Skarbu Państwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku dotyczącego wypłaty rekompensaty

IV SA/Po 397/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia należności z tytułu niezapłaconej ceny nabycia nieruchomości w postaci ciężaru realnego