Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Po 95/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Lu 32/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 700/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję PGE Dystrybucja Spółki Akcyjnej Oddział w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 515/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 774/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 100/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

I OSK 1520/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej