Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 715/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 425/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 427/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 800/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 736/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość [...]

I OSK 2607/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie użytkowania wieczystego

IV SAB/Wa 435/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 4/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 825/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

IV SAB/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   22