Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Po 170/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Go 69/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 174/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 369/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wr 53/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 512/17 - Wyrok NSA z 2017-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wr 54/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 44/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-12

Sprawa ze skargi W.G., R.G., U.G.-K., W.G. na Wojewodę D. w przedmiocie bezczynności w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

II SAB/Wr 60/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 276/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   3