Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 705/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I SAB/Wa 58/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi B. O. i J. O. na przewlekłość Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 285/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi M. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 336/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie

I SAB/Wa 367/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi B. A. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 636/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi M. P., A. P., W. M., P. M., A. M., J. L., P. G. i P. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 100/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi J. H. w przedmiocie przewlekłości postępowania SKO [...] w sprawie wniosku z dnia [...]2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   24