Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1076/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 180/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 128/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej za granicą

II SA/Wr 145/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta O. Nr XXIV/200/04 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta O.

II SA/Bd 414/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 433/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 485/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej [...] Nr [...] z dnia [...].0

I SA/Wa 167/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uprawnień repatriacyjnych

II SA/Bd 1044/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 43/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   2