Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 847/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Gd 83/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały , [...] Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały , [...] Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż, kupno i zamianę nieruchomości położonych w mieście

II SA/Wr 883/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Sz 672/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 395/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności zarządzenia w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie gminy

II SA/Lu 961/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2962/13 - Wyrok NSA z 2014-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1037/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

skarg M. M. i K. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

I OSK 2212/12 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odmowy ustanowienia trwałego zarządu do budowli urządzenia wodnego

II SA/Kr 1540/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych
1   Następne >   +2   +5   8