Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 740/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania skargi na działanie dyrekcji Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy [...]

I SA/Wa 1255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

II SA/Lu 781/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności za usługi opiekuńcze

I SA/Wa 426/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego