Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów X
  • Skarżony

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W. a Wojewodą M.