Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości rolnej