Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 1008/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie niezbędności wejścia na teren nieruchomości

II SA/Po 686/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-17

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 903/16 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 686/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II SA/Kr 1381/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu.