Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2904/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2806/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1946/14 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2938/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji

I OSK 1555/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I SA/Wa 2634/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2539/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2617/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1092/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

skarg Skarbu Państwa - Rejonowego Zarządu Infrastruktury oraz Agencji [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   6