Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2578/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia mienia przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 2388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 206/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3525/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 100/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji

I SA/Wa 3093/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności

I SA/Wa 3519/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności

I SA/Wa 3058/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 95/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2468/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   6