Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 1266/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

I SA/Go 232/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok

II FSK 37/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

III SA/Wa 3597/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r.