Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Po 928/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg H. K., A. K., U. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 267/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

II SA/Bk 45/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I OSK 1251/09 - Wyrok NSA z 2010-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1290/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej granicę działki

II SA/Sz 1202/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakończenia postępowania rozgraniczeniowego I

II SA/Sz 1243/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OW 246/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E.P. i J.P. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia przebiegu granicy nieruchomości

II SA/Bk 592/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Po 827/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   18