Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ke 1091/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie organu I instancji.

II SA/Ke 189/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Lu 265/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów

II SA/Lu 319/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Lu 119/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przywrócenia wymiarów działki zgodnie z ewidencją gruntów

II SO/Lu 24/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-07

Wniosek P. S. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy za nieprzekazanie do sądu skargi w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 1025/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

II SA/Lu 459/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Ke 1081/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bk 320/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia