Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2569/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

II OSK 631/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie przeznaczenia środków na sfinansowanie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego

II SA/Rz 595/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej

II SA/Ke 440/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej

II SA/Gd 422/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 316/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Sz 431/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazania przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

II SA/Kr 148/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia

II SA/Lu 634/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zastosowania wykonywania zastępczego wywozu odpadów z terenu nieruchomości

IV SA 1306/96 - Wyrok NSA z 1998-07-02

uchyla decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w części dotyczącej umorzenia postępowania przed organem I instancji i w części dotyczącej uzasadnienia w przedmiocie emisji hałasu.
1   Następne >   3