Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1222/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I SA/Wa 1701/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I SA/Wa 859/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1959/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Ke 703/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

VIII SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Lu 523/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 186/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

II SA/Ke 208/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-25

skarg Z. M., J. H., kuratora spadku po B.D. i M. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100