Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Lu 679/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokali

I OSK 3419/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 19/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 219/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OSK 3174/15 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gd 354/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych